محصولات اصلی و تقلبی

معرفی تنوئید ریتارد اصلی و روش تشخیص تنوئید ریتارد تقلبی تنوئید ریتارد های تقلبی در رنگ ، سایز ، کیفیت بسته بندی با نمونه اصلی تفاوت هایی دارند اما مهم ترین تفاوت تنوئید ریتارد اصلی و تقلبی در سایز و فونت نوشته های پشت ورقه قرص هست . در بازار ایران 3 نمونه تنوئید ریتارد […]